onsdag 13 maj 2009

Soldatens klagan

Jag har en kopia av ett gammalt dokument som en soldat skrev till hans majestät konungen år 1929.
Enl soldaten : Jag fick afsked 1901 enlikt desiplinstadgan, men jag har aldrig jort mig förtjent därtill.
Hade man fått avsked på grått papper fick man ingen pension !
Han skriver därför ett långt brev till majestätet och beklagar sig över alla oförrätter han varit utsatt för under sin tid som sjukvårdssoldat. I sina egna ögon är han en ganska ofelbar man och bör, trots att han blivit avskedad enlikt desiplinstadgan , få den pension som han anser sig ha gjort sig förtjänt av.
Hustrun var enligt soldaten en av de bidragande orsakerna till att han blivit avskedad.
Hade det bara varit så att hon skött sina åligganden så hade han inte hamnat i kurran (den gången) !

En gång hade vi samling och inkvartering i G så brukade sådana soldater som bor hade nära till sitt hem att gå dit och jorde dett samma jag bad då med mig en annan sjukvårdssoldat som heter S Så kom min granne han var kronofjerdingsman han och S satt mycket längen och prata så kl. var ett på natten. då säger jag till min hustru att hon skall vara snäll och hålla sig uppe i två timmar och koka kaffe och väcka oss. dett låfva hon Jag kunde inte misstänka min egen hustru, men då jag vakna var kl. 6 och båten skulle gå kl. 7 vi fick brått. 15 m före 7 var vi der, men vi kom för sent till uppställningen dett blev fyra mörka för oss båda. min hustru hade gått till sängs och söf som en sten. Dett jorde mig varst ont om S som skulle få straff derför att jag bad honom med mig, fyl fanns inte.
Dett var min hustru som skulle haft de åtta mörka.

Men hallååå - hustrun kanske hade tio-tolv barn att ta hand om på egen hand medan gubben var ute och gjorde en insats för kung och fosterland. Hon behövde naturligtvis lite sömn stackar´n ! .
Koka kaffe till ett par snackesaliga herrar mitt i natten - hrmff !
Skulle väl inte sjutton vilja vara hustru på den tiden !
Den gode soldaten skrev inte byråkratsvenska precis och jag undrar vad "fyl" betyder - men det kanske majestätet förstod och då spelar det ju inte så stor roll om jag förstår eller inte - så här åttio år senare !

Hej hopp !

2 kommentarer:

Markattan sa...

Ja det är inte lätt när det är svårt. Särskilt om man håller sig med en trött hustru.

Fyl? Spännande, det måste forskas om

Markattan

Speja sa...

Ja, inte hade jag velat byta med varken soldat eller hustru. Kul att få ta del av i alla fall:)